Sjövärnskåren bedriver  ungdomsverksamhet på uppdrag av Försvarsmakten (s. k. sommarskolor) på fyra platser i Sverige – Göteborg (Känsö), Karlskrona (Kungsholmen), Stockholm (Märsgarn) och Härnösand (Lungö).

Grundkursen (GK)

Allt börjar med grundkursen. På drygt tre veckor får du lära dig grunderna i militärt uppträdande och hur du och din grupp arbetar och lever tillsammans. GK innehåller moment såsom fälttjänst, segling, rodd, sjukvård och information om totalförsvaret.

Fortsättningskursen (FK)

Andra sommarens fortsättningskurs (FK) innehåller fortsatt utbildning inom  samma moment som du lärde dig under GK. Här får du utbildning på sommarskolans större segelbåtar med vilka du också genomför en långsegling, härutöver får du också lära dig om radiokommunikation och du börjar prova på motorbåtsmanöver.

Praktikkursen (PK)

När du lagt detta utbildningsår bakom dig, väntar det tredje sommarlägret (Praktikkursen) på vilket du får lära dig grundläggande motorbåtstjänst, både teoretiskt och praktiskt.

Ledarkursen (LK)

Kursen är central, vilket innebär att du kan få göra den på en annan sommarskola än den du tidigare gått på. Fjärde och sista årets utbildning handlar om ledarskap och du får lära dig hur man beter sig som ledare/lärare. När du har genomgått utbildningssystemet, finns det möjlighet att fortsätta som instruktör eller biträdande instruktör.