Sjövärnskåren bedriver  ungdomsverksamhet på uppdrag av Försvarsmakten (s. k. sommarskolor) på fyra platser i Sverige – Göteborg (Känsö), Karlskrona (Kungsholmen), Stockholm (Märsgarn) och Härnösand (Lungön).

Har du frågor om sommarskolorna? Ställ dina frågor här!

Grundkursen

Allt börjar med grundkursen. På drygt tre veckor får du lära dig grunderna i militärt uppträdande och hur du och din grupp arbetar och lever tillsammans. GK innehåller moment såsom fälttjänst, segling, rodd, sjukvård och information om totalförsvaret.

Läs mer om GK

Fortsättningskursen

Andra sommarens fortsättningskurs (FK) innehåller fortsatt utbildning inom  samma moment som du lärde dig under GK. Här får du utbildning på sommarskolans större segelbåtar med vilka du också genomför en långsegling, härutöver får du också lära dig om radiokommunikation och du börjar prova på motorbåtsmanöver.

Läs mer om FK

Praktikkursen

När du lagt FK bakom dig, väntar den tredje kursen – Praktikkursen (PK). Här får lära dig grundläggande motorbåtstjänst, både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer om PK

Ledarkursen

Kursen är central, vilket innebär att du kan få göra den på en annan sommarskola än den du tidigare gått på. Fjärde och sista årets utbildning handlar om ledarskap och du får lära dig hur man beter sig som ledare/lärare. När du har genomgått utbildningssystemet, finns det möjlighet att fortsätta som instruktör eller biträdande instruktör.

Läs mer om LK
Rodd i valbåt
Segeljolle RS Quest
Vänner för livet