Sommarskolor

Sommarskolor2019-01-03T19:29:45+00:00
  • Rodd i valbåt
  • Segeljolle RS Quest
  • Vänner för livet

Sjövärnskåren bedriver  ungdomsverksamhet i samarbete med Försvarsmakten (s. k. sommarskolor) på fyra platser i Sverige – Göteborg (Känsö), Karlskrona (Kungsholmen), Stockholm (Märsgarn) och Härnösand (Lungö).

Grundkursen (GK)

Allt börjar med grundkursen. På drygt tre veckor får du lära dig grunderna i militärt uppträdande och hur du och din grupp arbetar och lever tillsammans. GK innehåller moment såsom fälttjänst, segling, rodd, sjukvård och information om totalförsvaret.

Fortsättningskursen (FK)

Andra sommarens fortsättningskurs (FK) innehåller fortsatt utbildning inom  samma moment som du lärde dig under GK. Här får du utbildning på sommarskolans större segelbåtar med vilka du också genomför en långsegling, härutöver får du också lära dig om radiokommunikation och du börjar prova på motorbåtsmanöver.

Praktikkursen (PK)

När du lagt detta utbildningsår bakom dig, väntar det tredje sommarlägret (Praktikkursen) på vilket du får lära dig grundläggande motorbåtstjänst, både teoretiskt och praktiskt.

Ledarkursen (LK)

Kursen är central, vilket innebär att du kan få göra den på en annan sommarskola än den du tidigare gått på. Fjärde och sista årets utbildning handlar om ledarskap och du får lära dig hur man beter sig som ledare/lärare. När du har genomgått utbildningssystemet, finns det möjlighet att fortsätta som instruktör eller biträdande instruktör.

Ursäkta röran!

Vi bygger fortfarande...

Lagom till rekryteringen inför våra sommarskolor lanserar vi en sprillans ny hemsida som både är snygg, snabb och smart.

Vi har en del kvar att göra, det saknas några länkar och vi jobbar fortfarande på att fixa buggar. Just nu jobbar vi på:

Kårhemsidor
Webshop
Integrering med vårt medlemssystem.

Vi vill gärna höra dina synpunkter och du får gärna skicka ett mail till web@sjovarnskaren.se