Lördagen den 14 mars genomförde Sjövärnkåren Södertörn (SVK 7) kårstämma med god uppslutning.

Mötet innehöll förutom formalia ett stort fokus på framtiden för fartyget Huvudskär. Mer utförlig artikel från årsmötet  kommer i nästa nummer av Sjövärnsposten.

Vid årsmötet valdes Richard Wendt till ny ordförande som  tar över efter Mikael Arding som går in som sekreterare.