När du har genomfört grund- och fortsättningskursen sommarskolan med godkänt betyg kan du söka till skonerterna Gladan och Falken. Seglingskursen genomförs under några sommarveckor. Kursen omfattar i huvudsak praktiskt sjömanskap och kustskepparintyget är ett krav för att bli antagen.

Skonertdivisionen levererar högklassig sjömanskapsutbildning som är både uppskattad och efterfrågad. Som elev på segelfartyg lär du dig framför allt att både uppskatta och respektera de naturkrafter som vind och hav utgör. Under skiftande väderförhållanden och genom både praktisk och teoretisk utbildning får du lära dig vad det innebär att vara till sjöss och de situationer som kan uppstå. Att äta, bo, sova och arbeta i ett begränsat utrymme kan både vara fysiskt ock psykiskt krävande och ger värdefulla erfarenheter.