Oavsett om du kommer en gång per år och tar tag i en penseln/skruvmejsel eller blir en del av vår jourbesättning så kommer det att uppskattas. I kåren har vi full förståelse att alla har olika förutsättningar vid sidan om arbete och familjeliv för att delta i kåraktiviteter.

Vi SÖKER:

 • Jourbesättning till våra fartyg
 • Funktionärer för den lokala kårverksamheten
 • Ungdomar med intresse av sjön
 • Hemvärnssoldater för nutidens försvar

VÅRA ERBJUDANDEN:

Jourbesättning
Vi erbjuder möjlighet till att bli en del i våra jourbesättningar och kunna ”bidra till säkerheten till sjöss” samtidigt som vi får vara ute och åka båt. Våra besättningar utbildas och övas i  

 • Basic SAR – Sjöräddarutbildning
 • Utbildning i navigation och typutbildningar
 • Krisövningar i skärgårdsmiljö

Kårfunktionärer
Vi erbjuder ”Gemenskap och samhällsnytta” och det genom möjlighet till att:

 • Bli frivillig instruktör
 • Inta en passande kårbefattning/-uppdrag
 • Ingå i den lokala kårens fartygsbesättningen

Kårungdomar
Vi erbjuder ”Kamratskap, upplevelser och erfarenhet” och det genom möjlighet till:

 • Sommarskolor
 • Aktivitetsdagar
 • Hemortsutbildning
 • Internationella utbyten
 • Studiebesök/Föreläsningar
 • Skonertsegling (Gladan el. Falken)

Civil krisberedskap
Vi erbjuder möjlighet till att ”Kunna bidra vid en krissituation” och det genom:

 • Sjöräddarutbildning
 • Fördjupningsutbildningar
 • Krisövningar i skärgårdsmiljö

Hemvärnet med marina uppgifter
Vi erbjuder “Aktiv del i Sveriges Försvar” och det genom möjlighet till:

 • Upprättande av hemvärnskontrakt
 • Utbildning mot en hemvärnsbefattning ombord
 • Genomförande av planerad fartygsförlagd utbildning