Oavsett om du kommer en gång per år och tar tag i en penseln/skruvmejsel eller är instruktör för ett längre utbildningsprogram, kommer det att uppskattas. I kåren har vi full förståelse att alla har olika förutsättningar vid sidan om arbete och familjeliv för att delta i kåraktiviteter.

Vi SÖKER:

 • Ungdomar med intresse av sjön
 • Hemvärnssoldater för nutidens försvar
 • Funktionärer för den lokala kårverksamheten
 • Besättning till våra fartyg

VÅRA ERBJUDANDEN:
Kårungdomar
Vi erbjuder ”Kamratskap, upplevelser och erfarenhet” och det genom möjlighet till:

 • Sommarskolor
 • Aktivitetsdagar
 • Hemortsutbildning
 • Internationella utbyten
 • Studiebesök/Föreläsningar
 • Skonertsegling (Gladan el. Falken)

Hemvärnet med marina uppgifter
Vi erbjuder “Aktiv del i Sveriges Försvar” och det genom möjlighet till:

 • Upprättande av hemvärnskontrakt
 • Utbildning mot en hemvärnsbefattning ombord
 • Genomförande av planerad fartygsförlagd utbildning

Kårfunktionärer
Vi erbjuder ”Gemenskap och samhällsnytta” och det genom möjlighet till att:

 • Bli frivillig försvarsmakts instruktör
 • Inta en passande kårbefattning/-uppdrag
 • Ingå i den lokala kårens fartygsbesättningen

Civil krisberedskap
Vi erbjuder möjlighet till att ”Kunna bidra vid en krissituation” och det genom:

 • Sjöräddarutbildning
 • Fördjupningsutbildningar
 • Krisövningar i skärgårdsmiljö