Sjövärnskårens uppdrag gentemot Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), är att upprätthålla och bibehålla en hög kompetens gällande framförande av fartyg i vårt närområde.

Som ett komplement till de centralt anordnade kurserna inom Sjövärnskåren (se utbildningskatalog), arrangerar vi nedanstående utbildningar på det lokala planet.

Förutsättningar att till bli antagen på någon av de lokala eller centrala utbildningarna, krävs att utbildningen  finns med i din framtagna utbildningsplan. Det är tillsammans med den utbildningsansvarige som en utbildningsplan framarbetas.

 

 • Förarintyg
 • Kustskepparintyg
 • Fartygsbefäl Klass 8

 

 • SRC/VHF-intyg
 • Radarintyg
 • Praktisknavigation, mörker
 • Båtpraktikintyg Dager
 • Båtpraktikintyg Mörker
 • Båttjänst 1

 

 • Förtrogenhet-/Typutbildning
 • Säkerhetsutbildning
 • Basic-SAR