Vi önskar alla våra medlemmar välkomna och bjuder på kaffe och fikabröd. Dagordning och valberedningens förslag till 2019 års styrelse samt Årsberättelse har mailats ut till via medlemssystemet. Bokslut delas ut på stämman.

Anmäl ert deltagande till roslagen@sjovarnskaren.se

 

Tid: 11 mars kl. 18.30
Plats: FOS-huset, Stegelbäcksgatan 22, 761 46 Norrtälje

Väl mött!
Styrelsen
Roslagens Sjövärnskår