Är du ungdom, har ungdomar i familjen eller känner någon ungdom med åldern 15-17år, läs vidare…

Nu på måndag öppnar ansökan till Sjövärnskårens mycket populära sommarskolor och då gäller det att vara på hugget, platserna blir fulltecknade normalt på ett dygn.

Call-To-Action!!!!!

  1. Läs för mer information på www.sjovarnskaren.se
  2. Ta beslutet
  3. Ställ larmet på 18:00 18/2
  4. Boka in datum för sommarskola i kalendern
  5. Ansök 18/2 kl. 18:00, på www.sjovarnskaren.se
  6. Säkerställ att medlemsavgiften är betald