Förtrogenhetsutbildning på 700-båt

Arbetet med att färdigställa 703 så att hon åter kan [...]