Arbetet med att färdigställa 703 så att hon åter kan träda in i tjänst pågår för fullt. Vi hoppas att hon inom kort kommer att kunna sjösättas efter lite mer än två år på landbacken. Som ett parallellspår till denna verksamhet genomförs även en förtrogenhetsutbildning på 700-båt så att vi kan ha en grundbesättning klar då båten är redo för nya uppdrag i sjövärnskårens regi eller inom det marina hemvärnet. I slutet av oktober genomfördes en heldag på en av Stockholms sjövärnskårs bastransportbåtar. Efter grundlig genomgång av maskinrum ställdes kursen mot Märsgarn där tilläggningsmanövrar, med tillhörande ordergivning, drillades. Vidare tränades på att backa rakt, vilket inte alltid är så lätt då vind och skovelhjulseffekt kan övertrumfa roderauktoritet. Efter en medhavd lunch i Märsgarns klassiska lokaler fortsatte övningarna ute på Hårsfjärden med inriktning på man-över-bord. Efter att alla fått prova på de olika momenten återgick vi till Gålöbasen. Vi tackar våra instruktörer från Sjövärnskåren Stockholm för en informativ och lärorik dag.