Medlemsregistret för Östgöta SVK!

SVK-loggan

Det är alltid svårt att ha ett register där utskicken sker via i detta fall, mejl-adresser. När inte medlemmarna anmäler att de mejl-adresser är bytta till något annat. För att kunna få en korrekt databas så behöver vi får in rätt adresser.

Skicka då ett mejl till, Göran Stenberg, goran@heftings.se så vi kan uppdatera och få databasen korrekt. Samt att ni som vill fortsätta att vara medlemmar får olika utskick som sköts via databasen.

TACK på förhand!