Framtiden – Arbete med att få 703 godkänd!

Flygande 703

Nu när vi har fått upp SVK703 så återstår en hel del arbeten.

Under våren kommer ett antal arbetsdagar att behövas. Lämpliga dagar kommer att i första hand vara lördagar eller söndagar. Vilka arbeten som i första hand kommer att utföras är iordningställande av inre utrymmen i form av motorrum och övriga utrymmen samt allmänt uppsnyggande utvändigt från däck och uppåt.

En del av dessa arbeten kommer vi att utföra i form av utbildning, t ex motorkunskap.

Dessa dagar kommer att hanteras av några av oss i styrelsen.

Svante Roxström

Göran Stenberg,     mail: goran@heftings.se

Mats Grenstadius, mail: grenstadius@gmail.com. tel-nr: 0796 – 35 48 42

April:            28

Maj:                 5, 12, 19 och 25

 

Anmälan genom mail till Göran Stenberg eller Mats Grenstadius.