Vår verksamhet i Västervik omfattas av olika aktiviteter:

Norra Smålands Sjövärnskår genomför ungdoms- och vuxenutbildning i navigation, sjömanskap,
sjösäkerhet och ledarskap.

Alla medlemmar kan anmäla sig till våra lokala kurser och aktiviteter samt till de centrala kurserna som arrangeras av Sjövärnskårernas Riksförbund.

 

Styrelsen:

Ordforande:
Magnus Holmbom
Tele: 0708605533
Mail: holmbom1@gmail.com

Vice ordförande:
Henrik Ryheden
Tele: 0707316046
Mail: henrik.ryheden@gmail.com

Kassör:
Per-Jörgen Jensen
Tele: 0733287330
Mail: pjj@telia.com

Sekreterare:
Barbro Schmidt
Tele: 0760179871
Mail: schmidtbarbro@gmail.com

Ledamöter:

Lars Garsedt
Tele: 0731827352
Mail: lars,garsedt@gmail.com

Magnus Engström Utbildninga ansvarig:
Tele: 0708865004
Mail: magnus.engstrom@linkoping.se

Nocke Åbom
Tele: 0702128134
Mail: nocke.abom@telia.com

Peter Jangeby
Tele: 0705310446
Mail: pjangeby@gmail.com

Suppleanter:

Wicktor Hansson
Tele: 0708688854
Mail: wille-hansson@hotmail.com

Otto Avander
Tele: 07020162836
Mail: ottoavan@gmail.com

Ungdoms ansvariga:

Wicktor Hansson
Tele: 0708688854
Mail: wille-hansson@hotmail.com

Otto Avander
Tele: 07020162836
Mail: ottoavan@gmail.com
Valberedningen:
Lars Garsedt Sammankallande
Tele: 0731827352
Mail: lars,garsedt@gmail.com
Peter Jangeby
Tele: 0705310446
Mail: pjangeby@gmail.com
Revisorer:
Bo Svenvik
Tele: 0735049796
Mail: bosvenvik@hotmail.com
Christer Warfinge
Tele:
Mail:

Kontaktformulär