Vår verksamhet i Västervik omfattas av olika aktiviteter:

Norra Smålands Sjövärnskår genomför ungdoms- och vuxenutbildning i navigation, sjömanskap,
sjösäkerhet och ledarskap.

Alla medlemmar kan anmäla sig till våra lokala kurser och aktiviteter samt till de centrala kurserna som arrangeras av Sjövärnskårernas Riksförbund.

 

Styrelsen:

Ordförande:

Magnus Holmbom
Tele: 0708605533
Mail: holmbom1@gmail.com

Vice ordförande:

Henrik Ryheden
Tele: 0707316046
Mail: henrik.ryheden@gmail.com

Kassör:

Per-Jörgen Jensen
Tele: 0733287330
Mail: pjj@telia.com

Sekreterare:

Barbro Schmidt
Tele: 0760179871
Mail: schmidtbarbro@gmail.com

Ledamöter:

Lars Garstedt
Tele: 0731827352
Mail: lars.garstedt@gmail.com

Nocke Åbom
Tele: 0702128134
Mail: nocke.abom@telia.com

Utbildninga ansvarig:

Magnus Engström
Tele: 0708865004
Mail: magnus.engstrom@linkoping.se

Informatör:

Christina Garstedt
Tele:  0707440167
lcgarstedt@gmail.com

Suppleanter:

Wicktor Hansson
Tele: 0708688854
Mail: wille-hansson@hotmail.com

Peter Jangeby
Tele: 0705310446
Mail: pjangeby@gmail.com

Ungdoms ansvariga:

Sammankallande:
Erik Karlsson
Tele: 0727421875
Mail: kire3007@hotmail.com

Wicktor Hansson
Tele: 0708688854
Mail: wille-hansson@hotmail.com

Oskar Klingstedt
Tele: 0793396033
Mail:ture@klingstedt.eu

Valberedningen:
Lars Garstedt Sammankallande
Tele: 0731827352
Mail: lars.garstedt@gmail.com
Peter Jangeby
Tele: 0705310446
Mail: pjangeby@gmail.com
Revisorer:
Christer Warfvinge
Tele: 0706009266
Mail: cwarfvinge@hotmail.com
Bo Paulsson
Tele:
Mail:
Suppleant:
Bo Svenvik
Tele: 0735049796
Mail: bosvenvik@hotmail.com

Kontaktformulär