Vår verksamhet i Västervik omfattas av olika aktiviteter:

Norra Smålands Sjövärnskår genomför ungdoms- och vuxenutbildning i navigation, sjömanskap,
sjösäkerhet och ledarskap.

Alla medlemmar kan anmäla sig till våra lokala kurser och aktiviteter samt till de centrala kurserna som arrangeras av Sjövärnskårernas Riksförbund.

Styrelsen

Magnus HolmbomStyrelseordförande
Telefon: 070 860 55 33
Per-Jörgen Jensen
Per-Jörgen JensenKassör
Telefon: 073 328 73 30
Barbro SchmidtSekreterare
Telefon: 0760179871
Magnus Engström
Magnus EngströmLedamot
Telefon: 070-886 50 04
Lars-Åke Garstedt
Lars-Åke GarstedtLedamot
Telefon: 073-182 73 52
Lars-Erik CederlöfLedamot
Telefon: 070-555 36 64
Nocke ÅbomLedamot
Telefon: 070-212 81 34
Peter JangebySuppleant
Telefon:0705310446
Pannipa Mukka
Pannipa MukkaSuppleant
Telefon: 070-607 08 06
Henrik RyhedénSuppleant
Telefon: 070-731 60 46
Bo SvenvikRevisor
Telefon: 073-504 97 96
Christer WarfingerRevisor
Telefon: 070-600 92 66
Bo LevanderRevisorsuppleant

Valberedningen

Glenn MilegrenSammankallande
Telefon: 072-567 00 4
Nocke Åbom
Telefon: 070-212 81 34
Henrik Ryhedén
Telefon: 070-731 60 46

Båtgruppen

Per-Jörgen JensenSammankallande
Telefon: 073 328 73 30
Henrik Ryhedén
Telefon: 070-731 60 46
Bo Nord
Telefon: 070-150 40 39
Peter Jangeby

Kontaktformulär