International Sea Cadet Association (ISCA) är en internationell sammanslutning av oberoende ”Sea Cadet Corps” med likartade idéer, verksamheter och mål. Med ”Sea Cadet Corps” avses i detta sammanhang en frivillig, opolitisk och icke-militär ungdomsorganisation som erbjuder sina ungdomar en praktisk och teoretisk maritim verksamhet byggd på grundläggande sjömanstraditioner.

ISCA består för närvarande av organisationer från 21 nationer (läs mer på ISCA hemsida www.iscaworld.com). 

Varje år besöker elever från sommarskolorna andra länders motsvarighet till utbildning inom ramen för International Sea Cadet Exchange (ISCE). Samtidigt tar vi varje år emot utländska elever som får besöka Sverige och någon av våra skolor.

Du kan ansöka om att delta i ett internationellt utbyte efter du genomfört fortsättningskursen (FK) med godkänt resultat.