Det är dags att anmäla intresse för att tjänstgöra under sommarskolorna sommaren 2019.

Information inför ansökan till instruktör vid SVK sommarskolor 2019

Skola Tidpunkt
Sommarskolan Märsgarn 1 25/6 – 13/7
Sommarskolan Lungön 25/7 – 13/7
Sommarskolan Kungsholmen 28/6 – 16/7
Sommarskolan Känsö 26/6 – 14/7
Sommarskolan Märsgarn 2 16/7 – 3/8

Kvalifikationer

  • Yrkesofficer eller reservofficer eller f.d. yrkesofficer/reservofficer eller f.d. värnpliktig officer eller frivilliginstruktör eller hemvärnsbefäl eller annan bedömt lämplig individ med instruktörskompetens.
  • Bedömas ha tillräckligt god kondition för att genomföra tjänstgöringen.
  • Simkunnig minst 200 meter.
  • För vissa befattningar inneha giltiga militära nautiska- och/eller maskintekniska behörigheter.
  • För vissa befattningar inneha intyg om genomgången hälsoundersökning för sjöplacerad personal alt. läkarintyget för sjöfolk (ej äldre än två år).
  • Meriterande är tidigare väl vitsordad tjänstgöring vid sommarskola.

Behörigheter och intyg

Det åligger den enskilde själv att på egen bekostnad och genom egen försorg säkerställa och införskaffa de eventuella behörigheter och hälsointyg som krävs för tjänstgöringen.

Ersättning och förmåner

Instruktörer erhåller ett arvode om 900 kr/dag. Biträdande instruktörer (SVK-elever med genomgången LK) erhåller ett arvode om 325 kr/dag, respektive 455 kr/dag. (förstaårs- respektive  andraårsförmän).Vidare erhålls en fri resa mellan hemmet och utbildningsplatsen, fri kost samt fritt boende vid skolan (dessa förmåner, utom boendet, betraktas som löneförmåner och kommer att förmånsbeskattas – dock inte för biträdande instruktör).

Om instruktör eller biträdande instruktör tagit ledigt från sitt ordinarie arbete (semester eller kompensationsledigt eller tjänstledigt med löneavdrag) för att tjänstgöra som instruktör, kan ersättning för förlorad arbetsinkomst erhållas (maximalt upp till 841 kr/dag).

Mer information finner du i länkarna till höger.

Ansökan

Ansökan sker via länk nedan, senast 2018-02-11. Uttagsarbetet sker prel. under veckorna 8-10 av skolcheferna. Besked om ev. tjänstgöring ges av resp. skolchef prel. under vecka 10.

Information

För information kring tjänstgöringen. Kontakta utbildningsfunktionen vid Sjövärnskårernas riksförbunds kansli, utbildning@sjovarnskaren.se, 08-409 379 79.