Hemvärn med marina uppgifter

Hemvärn med marina uppgifter2020-01-05T22:11:09+01:00

Är du över 18 år? Älskar du havet och vill göra en insats för Sveriges säkerhet? Då kanske hemvärn med marina uppgifter kan vara något för dig?

En av Sjövärnskårens viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda till befattningar inom Försvarsmaktens s.k. hemvärn med marina uppgifter. Utbildningarna och kommande övningar präglas av det marina livet, realism, meningsfullhet och kamratskap. Det ställs krav på prestation, men det är även gott om tid för att lära känna varandra och få nya kamrater.

För Sjövärnskårens del innebär detta att vi rekryterar och utbildar till ett antal fristående båtplutoner från Norrlandskusten till Uddevalla på Västkusten. Vi rekryterar och utbildar även till vissa befattningar inom de tre båtkompanierna som finns inom hemvärnet (Stockholm, Karlskrona och Göteborg).

Befattningar

De befattningar ombord på våra fartyg som vi utbildar till är instegsbefattningen ”besättningsman” som arbetar på däck med bl.a. att förtöja och kasta loss samt att hålla utkik under gång, ”maskinman” som är ansvarig för våra motorer nere i maskinrummet, ”båtförare” som är fartygschef ombord, som navigerar och manövrerar fartyget och har det övergripande ansvaret ombord.

De befattningar utfanför våra fartyg som vi rekryterar till är ”tekniker” som är den  tekniska resursen vid fel på fartyg och som kan komma ut till sjöss för att hjälpa besättningen att få igång fartyget igen, ”sjötransportledare” som är en rutinerad båtförare som föredrar att sitta i staben och där ge råd till högre chef om hur exempelvis båtplutonen ska användas.

Utbildningar

Generellt sett krävs den militära behörigheten N8 för att få vara båtförare och den militära behörigheten M8 för att vara maskinman. Dessa behörigheter är lite mer omfattande än de civila fartygsbefäl kl 8 och maskinbefäl kl 8. Du kan mer om våra utbildning i Sjövärnskårens centrala kurskatalog. Klicka här att komma till kurskatalogen.

Vår utbildningsgång ser ut enligt nedan (titta med fördel efter förklaring i kurskatalogen):

Sök GU-F via Försvarsutbildarna.

Försvarsutbildarna anordnar ett större antal grundutbildningar för frivilligpersonal (GU-F) runt om i Sverige varje år. Fr.o.m. 1 maj 2019 tillåter Försvarsutbildarna inga ansökningar via email eller papper. Du som elev söker själv din utbildning via det som kallas för Mina sidor (www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor) genom att skapa ett konto på hemsidan.

Du som elev söker själv din GU-F och du måste själv bifoga din utbildningsplan. Om du har ett utbildningsavtal ska även det bifogas. Via Mina sidor kan du även ändra datum på din GU-F om du skulle få förhinder.

Vid fler frågor kring Hemvärn med marina uppgifter, maila utbildning@sjovarnskaren.se.

Vanliga frågor om hemvärn med marina uppgifter

Får jag genomföra utbildningen om jag finns med i belastningsregistret?2019-09-28T17:32:14+02:00

Det är Försvarsmakten som avgör från fall till fall.

Kontakta gärna Försvarsmakten via Försvarsmaktens rekryteringslinje som besvarar alla frågor som gäller rekrytering, telefon 08-514 390 09, e-post rekrytering@mil.se.

Du kan också ställa din fråga till Försvarsmakten via Facebook.

Får jag genomföra utbildningen om jag har en diagnos?2019-09-28T17:29:26+02:00