Hemvärn med marina uppgifter

Hemvärn med marina uppgifter2019-09-28T17:37:13+01:00

Är du över 18 år och älskar du havet samt vill göra en insats för Sveriges säkerhet? Då kanske Hemvärn med marina uppgifter kan vara något för dig?

En av Sjövärnskårens allra viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda till ”våra” befattningar inom Försvarsmaktens s.k. Hemvärn med marina uppgifter. Utbildningarna och kommande övningar präglas av det marina livet, realism, meningsfullhet och kamratskap. Det ställs krav på prestation, men det är även gott om tid för att lära känna varandra och få nya kamrater.

För Sjövärnskårens del innebär detta att vi rekryterar och utbildar till ett antal fristående båtplutoner från Norrlandskusten till Uddevalla på Västkusten. Vi rekryterar och utbildar även till vissa befattningar inom de tre båtkompanierna som finns inom Hemvärn med marina uppgifter (Stockholm, Karlskrona och Göteborg).

De befattningar ombord på våra fartyg som vi utbildar till är instegsbefattningen ”Besättningsman” som arbetar på däck med bl.a. att förtöja och kasta loss samt att hålla utkik under gång, ”Maskinman” som är ansvarig för våra dieslar nere i maskinrummet, ”Båtförare” som är kapten ombord och som navigerar och manövrerar fartyget samt har det övergripande ansvaret ombord.

De befattningar utfanför våra fartyg som vi rekryterar till är ”Tekniker” som är mycket tekniskt kunnig och vid fel på fartyg kommer ut till detta för att hjälpa besättningen att få igång fartyget igen, ”Sjötransportledare” som är en rutinerad båtförare som föredrar att sitta i staben och där ge råd till högre chef om hur exempelvis båtplutonen skall användas.

Generellt sett krävs den militära behörigheten N8 för att få vara båtförare och den militära behörigheten M8 för att vara maskinman. Dessa behörigheter är lite mer omfattande än de civila fartygsbefäl kl 8 och maskinbefäl kl 8. Mer om detta kan ni läsa i Sjövärnskårens centrala kurskatalog: För att komma till kurskatalogen, klicka här.

Vår utbildningsgång ser ut enligt nedan (titta med fördel efter förklaring i kurskatalogen):

Mer information till dig som skall söka en GU-F via Försvarsutbildarna.

Försvarsutbildarna anordnar ett större antal GU-F:ar runt om i Sverige varje år. Fr.o.m. 1a maj 2019 tillåter de inga ansökningar via email eller papper utan du som elev söker själv din utbildning via det som kallas för Mina sidor (www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor) genom att skapa ett konto på hemsidan.

Du som elev söker själv din GU-F och du skall själv bifoga din utbildningsplan. Om du har ett utbildningsavtal skall även det bifogas. Via Mina sidor kan du även ändra datum på GU-F:n om du skulle få förhinder.

Vid fler frågor kring Hemvärn med marina uppgifter, maila utbildning@sjovarnskaren.se

Vanliga frågor om hemvärn med marina uppgifter

Får jag genomföra utbildningen om jag finns med i belastningsregistret?2019-09-28T17:32:14+01:00

Det är Försvarsmakten som avgör från fall till fall.

Kontakta gärna Försvarsmakten via Försvarsmaktens rekryteringslinje som besvarar alla frågor som gäller rekrytering, telefon 08-514 390 09, e-post rekrytering@mil.se.

Du kan också ställa din fråga till Försvarsmakten via Facebook.

Får jag genomföra utbildningen om jag har en diagnos?2019-09-28T17:29:26+01:00

Det är Försvarsmakten som gör den medicinska bedömningen om vilka sjukdomar eller diagnoser som eventuellt skulle kunna vara ett hinder för en befattning i hemvärnet. Kontakta gärna Försvarsmakten via Försvarsmaktens rekryteringslinje som besvarar alla frågor som gäller rekrytering, telefon 08-514 390 09, e-post rekrytering@mil.se.

Du kan också ställa din fråga till Försvarsmakten via Facebook.

Hur gammal måste jag vara för att gå med i hemvärnet?2019-09-28T17:25:07+01:00