Hemvärn med marina uppgifter

Hemvärn med marina uppgifter2019-01-05T15:36:30+00:00

En av Sjövärnskårens viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda sjömän till hemvärnet med marina uppgifter. Vi utbildar däckspersonal, motortekniker, båtförare, båtchefer, navigatörer och sjötransportledare.

Efter antagning och utbildning gör du under några dagar en eller två övningar per år. Exempel på uppgifter som din båtpluton eller ditt båtkompani kan få under en sådan övning är transport av hemvärnssoldater, ytövervakning till sjöss, bevakning av ett skyddsobjekt från sjösidan samt eskorttjänst till sjöss.

Som sjöman i Hemvärnet utgör besättningsman instegsbefattningen. När du har varit med ett tag som besättningsman kan du välja att vidareutbilda dig mot antingen nautik eller maskintjänst.

För dig som vill vara en aktiv del av försvaret av Sverige och älskar sjölivet.

Ursäkta röran!

Vi bygger fortfarande...

Lagom till rekryteringen inför våra sommarskolor lanserar vi en sprillans ny hemsida som både är snygg, snabb och smart.

Vi har en del kvar att göra, det saknas några länkar och vi jobbar fortfarande på att fixa buggar. Just nu jobbar vi på:

Kårhemsidor
Webshop
Integrering med vårt medlemssystem.

Vi vill gärna höra dina synpunkter och du får gärna skicka ett mail till web@sjovarnskaren.se