Är du över 18 år och älskar du havet samt vill göra en insats för Sveriges säkerhet? Då kanske Hemvärn med marina uppgifter kan vara något för dig?

En av Sjövärnskårens allra viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda till ”våra” befattningar inom Försvarsmaktens s.k. Hemvärn med marina uppgifter. Utbildningarna och kommande övningar präglas av det marina livet, realism, meningsfullhet och kamratskap. Det ställs krav på prestation, men det är även gott om tid för att lära känna varandra och få nya kamrater.

För Sjövärnskårens del innebär detta att vi rekryterar och utbildar till ett antal fristående båtplutoner från Norrlandskusten till Uddevalla på Västkusten. Vi rekryterar och utbildar även till vissa befattningar inom de tre båtkompanierna som finns inom Hemvärn med marina uppgifter (Stockholm, Karlskrona och Göteborg).

De befattningar ombord på våra fartyg som vi utbildar till är instegsbefattningen ”Besättningsman” som arbetar på däck med bl.a. att förtöja och kasta loss samt att hålla utkik under gång, ”Maskinman” som är ansvarig för våra dieslar nere i maskinrummet, ”Båtförare” som är kapten ombord och som navigerar och manövrerar fartyget samt har det övergripande ansvaret ombord.

De befattningar utfanför våra fartyg som vi rekryterar till är ”Tekniker” som är mycket tekniskt kunnig och vid fel på fartyg kommer ut till detta för att hjälpa besättningen att få igång fartyget igen, ”Sjötransportledare” som är en rutinerad båtförare som föredrar att sitta i staben och där ge råd till högre chef om hur exempelvis båtplutonen skall användas.

Generellt sett krävs den militära behörigheten N8 för att få vara båtförare och den militära behörigheten M8 för att vara maskinman. Dessa behörigheter är lite mer omfattande än de civila fartygsbefäl kl 8 och maskinbefäl kl 8. Mer om detta kan ni läsa i Sjövärnskårens centrala kurskatalog: För att komma till kurskatalogen, klicka här.

 

Vår utbildningsgång ser ut enligt nedan (titta med fördel efter förklaring i kurskatalogen):

 

Frågor och svar angående utbildning till en befattning inom samt övning inom Hemvärn med marina uppgifter

Senast uppdaterad: 2019-03-15

 

Blir man anställd av Hemvärn med marina uppgifter?

Nej. Att vara Hemvärnsman är inget arbete. När du är färdig med din utbildning skriver du ett avtal (så kallat ”frivilligavtal”) med Hemvärn med marina uppgifter. Du utbildar dig (och tjänstgör efter att du skrivit ditt frivilligavtal) vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier. För att få påbörja din utbildning mot en befattning inom Hemvärn med marina uppgifter krävs att du är över 18 år och svensk medborgare. Enligt frivilligavtalet ska du tjänstgöra mellan 4 och 13 dygn per år beroende på vilken befattning du har. Om du kommer att tillhöra en fristående båtpluton övar du en gång per år och om du kommer att tillhöra ett av de tre båtkompanierna som finns inom Hemvärn med marina uppgifter (Berga, Karlskrona och Göteborg) övar du två gånger per år. Du skall även vara beredd att hjälpa till och stödja samhället vid svåra påfrestningar, så kallade skarpa insatser.

 

Får man ledigt från sitt arbete för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. När du är färdigutbildad skriver du ett avtal med Hemvärnet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnsmän tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om totalt 4-13 dagar per år, beroende på befattning och förbandstillhörighet.

 

Hur fungerar det med resor, mat och betalning under utbildningen?

Du får mat, boende och i vissa fall även kläder när du går kurs eller är med på övning. Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen. Du har även rätt till sjukvård från att en resa till övning eller utbildning påbörjas till att den avslutas. Om du deltar i en utbildning som är längre än två dagar och som syftar till att du skall utbilda dig mot din kommande tänkta befattning inom Hemvärn med marina uppgifter får du dagpenning. Dagpenningen beräknas med utgångspunkt från så kallad sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Dagpenningen motsvarar 90% av SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) delat med 365 dagar. Ersättningen bestäms av Försäkringskassan och för närvarande är den på maximalt 912 kr/dag och minimalt 130 kr/dag. Vid kortare utbildningar utbetalas en lägre ersättning s.k. Dagersättning.

 

 

Är man försäkrad under utbildningen?

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation är du också försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Måste jag gå en GU-F (grundläggande utbildning för frivilliga) om jag ex. gjort värnplikten 1998?

Det går inte att svara på exakt. Försvarsmakten gör en bedömning från fall till fall. Det man tittar på är vilken grundutbildning du gjort, när, med vilket resultat och inte minst hur du själv bedömer din egen förmåga.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 57 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Får jag genomföra utbildningen om jag har en diagnos?

Det är Försvarsmakten som gör den medicinska bedömningen om vilka sjukdomar eller diagnoser som eventuellt skulle kunna vara ett hinder för en befattning i Hemvärnet. Kontakta gärna Försvarsmakten via rekryteringsmyndigheten.se för att få svar på dina frågor.

Får jag genomföra utbildningen om jag finns med i belastningsregistret?

Det är Försvarsmakten som avgör från fall till fall. Kontakta gärna Försvarsmakten via rekryteringsmyndigheten.se för att få svar på dina frågor.

 

Mer information till dig som skall söka en GU-F via Försvarsutbildarna.

Försvarsutbildarna anordnar ett större antal GU-F:ar runt om i Sverige varje år. Fr.o.m. 1a maj 2019 tillåter de inga ansökningar via email eller papper utan du som elev söker själv din utbildning via det som kallas för Mina sidor (www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor) genom att skapa ett konto på hemsidan.

Du som elev söker själv din GU-F och du skall själv bifoga din utbildningsplan. Om du har ett utbildningsavtal skall även det bifogas. Via Mina sidor kan du även ändra datum på GU-F:n om du skulle få förhinder.

 

Vid fler frågor kring Hemvärn med marina uppgifter, maila utbildning@sjovarnskaren.se