Kårstämma 6 mars

Härmed inbjuds medlemmarna i Gotlands Sjövärnskår till kårstämma! Skriftliga motioner [...]