Sjövärnsgården

Kontakta oss

Dokument

Om Oss

Gotlands Sjövärnskår har sitt säte i Fårösund. I Marinhamnen som nu ägs av Fortifikationsverket har vi våra fartyg: Fårö (fd trossbåt 603) och Hoburg (fd bojbåt Krickan) samt våra småbåtar. Har du vägarna förbi Marinhamnen en måndag är du välkommen, det gäller oavsett om du kommer med verktyg i handen eller endast för en kopp kaffe. Du är lika välkommen om du kommer en gång om året som varje måndag.

Mittemot hamnterminalen i Visby, på Scandic Visby i Villa Mannhem, ligger Marinstugan som vi disponerar tillsammans med Flottans Män. I Marinstugan har vi våra trevliga sammankomster och föredrag.

På Gotlands södra spets, vackert vid strandkanten och granne med ”Hoburgsgubben”, ligger Sjövärnsgården som vi driver som en kursgård.

Vår verksamhet

Ungdomsverksamhet

Inom ramen för Sjövärnskårens ungdomsverksamhet erbjuds

 • Sommarskolor
 • Hemortsutbildning
 • Vinterutbildning
 • Internationellt utbyte
 • Skonertsegling (Gladan el. Falken)
 • Aktivitetsdagar

Läs mer om Sjövärnskårens ungdomsverksamhet här.

Vuxenverksamhet

Inom ramen för Sjövärnskårens vuxenverksamhet erbjuder vi

 • Utbildningar inom navigation och maskin
 • Instruktörsutbildning – både till oss själva och till försvarsmakten
 • Grundläggande soldatutbildning för frivilliga
 • Hemvärnsavtal med marina uppgifter
 • Avtal med Frivilliga resursgrupper
 • Civil krisberedskap
 • Medverka i våra övningar med exempelvis Kustbevakningen som vi har samarbetsavtal med.
 • Medverka i våra aktivitetsdagar

Läs mer om Sjövärnskårens vuxenverksamhet här.

Kårfunktionär

Förutom allt detta hjälper vi dig som vill bli kårfunktionär att hitta en lämplig befattning eller uppdrag. Här är några exempel på detta.

 • Instruktör på våra utbildningar för vuxna och ungdomar.
 • Vara del av den lokala kårens fartygsbesättningen: På uppdrag av Försvarsmakten och Länsstyrelsen Gotland utför vi person och materieltransporter till Gotska Sandön och andra öar/områden runt Gotland
 • Styrelseuppdrag
 • Uppdrag för olika aktiviteter som exempelvis totalförsvarsinformation och rekrytering.
 • Delta i MSB årliga krisberedskapsvecka.
 • Reparera fartyg och fixa i Marinhamnen samt på Sjövärnsgården.

Historik

Under andra världskriget, närmare bestämt den 5 januari 1940, startade Gotlands Frivilliga Motorbåtsflottilj med säte i Slite. Flottiljens förste chef var Arendt de Jounge som fick åka runt och värva gotlänningarna. Besättningarna bestod huvudsakligen av fiskare och fartygen var laxkuttrar. Kårens uppgift var att ställa sina medlemmar och deras motorbåtar till krigsmaktens förfogande vid mobilisering och krig.

Den utbildning som besättningarna fått visade sig inte räcka till och därför ersattes flottiljerna i Sverige av en militär kår – Sjövärnskåren. Den 1 november 1941 överfördes alla i Gotlands båtflottilj till SVF 13 och fick nu en mer gedigen utbildning. Då gotlänningarna nu löd under kustartilleriförsvarsstaben i Fårösund flyttades sätet dit. Kårens uppgift var nu att på frivillig grund rekrytera, utbilda samt ställa sjövärnsutbildad personal till krigsmaktens förfogande vid mobilisering och krigsberedskap.

Från 1948 och framåt minskade Sjövärnskårens särställning i Sverige. Gotlänningarna förenades i SVK GOT 1981, när Sjövärnskåren ombenämndes till Sjövärnskårer och blev nu en enbart frivillig utbildningsorganisation. En konsekvens av detta var att kårerna nu själva fick anskaffa egna båtar.

2001 fick Sjövärnskårernas Riksförbund igenom ett beslut att bli en avtalstecknande organisation med uppgift att bemanna befattningar i hemvärnsförband med marina uppgifter. Här kan du läsa mer om sjövärnskårernas historia och om vilka uppgifter vi har idag.

Varmt välkommen till Gotlands Sjövärnskår

På sociala medier finner du hittar oss Facebook under namnet Sjövärnskåren Gotland