Vår verksamhet på Gotland omfattar ett brett spektra av aktiviteter:

• På uppdrag av försvaret och länsstyrelsen utför vi person och godstransporter till Gotska Sandön och andra öar/områden runt Gotland.

• Vi har samarbetsavtal med Kustbevakningen

• Vi har FRG-avtal med Region Gotland

• Vi äger och driver Sjövärnsgården som en kursgård.

• Ungdoms- och vuxenutbildning i navigation, sjömanskap,
sjösäkerhet och ledarskap.

Alla medlemmar kan anmäla sig till våra lokala kurser och aktiviteter samt till de centrala kurserna som arrangeras av Sjövärnskårernas Riksförbund.

Styrelsen

Kent Svensson
Kent SvenssonOrdförande
Telefon: 070-286 68 82
E-post: svenssonkent@hotmail.com
Mats Larsson
Mats LarssonVice ordförande
Telefon: 070-615 91 66
E-post: matslar45@gmail.com
Christer Wallin
Christer WallinSekreterare
Telefon: 070-592 53 81
E-post: wallin.christer@gmail.com
Jan Ströberg
Jan StröbergKassör
Telefon: 0498-271 523
E-post: jan.a.stroberg@gmail.com
Jerry Jönsson
Jerry JönssonSjövärnsgården
Telefon: 070-587 65 10
Lova Silverräv
Lova SilverrävUngdomsansvarig
E-post: unggotland@sjovarnskaren.se
Ulf Andersson
Ulf AnderssonLedamot
Telefon: 070-678 09 78
E-post: ulf.lotta@telia.com
Bengt Kristiansson
Bengt KristianssonPress- och info ansvarig
Telefon: 070-950 89 51
E-post: bengtkristiansson@hotmail.com
Jane Lena Lundin
Jane Lena LundinWebansvarig
Telefon: 076-557 86 29
E-post: lena.lundin@hotmail.com
Marcus Johnson
Marcus JohnsonSuppleant
Telefon: 070-694 62 84
E-post: marcus@johnson.nu
Hanna Sjöberg
Hanna SjöbergUngdomsansvarig
Telefon: 076-085 00 51
E-post: unggotland@sjovarnskaren.se
Sven Hellström
Sven HellströmSuppleant
Telefon: 0498-216 539
Björn Berglund
Björn BerglundSuppleant
Telefon: 070-566 34 20
E-post: elsieobjorn@gmail.com
Alvar Stenqvist
Alvar StenqvistRevisor
Telefon: 0498-560 93
Mobiltelefon: 070-545 60 93
Thomas Thomasson
Thomas Thomasson Revisor
Ann-Britt Lantz
Ann-Britt Lantz Revisorsuppleant
Nina Johansson
Nina JohanssonValberedning (Sammankallande)
Torbjörn Sköldefors
Torbjörn SköldeforsValberedning
Nils Thalén
Nils ThalénValberedning

Kontaktformulär