Vår verksamhet på Gotland omfattar ett brett spektra av aktiviteter:

• På uppdrag av försvaret och länsstyrelsen utför vi person och godstransporter till Gotska Sandön och andra öar/områden runt Gotland.

• Vi har samarbetsavtal med Kustbevakningen

• Vi har FRG-avtal med Region Gotland

• Vi äger och driver Sjövärnsgården som en kursgård.

• Ungdoms- och vuxenutbildning i navigation, sjömanskap,
sjösäkerhet och ledarskap.

Alla medlemmar kan anmäla sig till våra lokala kurser och aktiviteter samt till de centrala kurserna som arrangeras av Sjövärnskårernas Riksförbund.

Styrelsen

Jens Werkander
Jens WerkanderOrdförande
Telefon: 070-561 60 36
E-post: jens.werkander51@gmail.com
Mats Larsson
Mats LarssonVice ordförande
Telefon: 070-615 91 66
E-post: matslar45@gmail.com
Torbjörn Sköldefors
Torbjörn SköldeforsSekreterare
Telefon: 070-797 37 55
E-post: torbjorn@jomsborg.com
Jane Lena Lundin
Jane Lena LundinKassör och Webmaster
Telefon: 070-396 18 27
E-post: kassor.gotland@sjovarnskaren.se
Jerry Jönsson
Jerry JönssonSjövärnsgården
Telefon: 070-587 65 10
E-post: j.jerry52@gmail.com
Lova Silverräv
Lova SilverrävUngdomsansvarig
E-post: unggotland@sjovarnskaren.se
Ulf Andersson
Ulf AnderssonLedamot
Telefon: 070-678 09 78
E-post: ulf.lotta@telia.com
Marcus Johnson
Marcus JohnsonLedamot
Telefon: 070-694 62 84
E-post: marcus@johnson.nu
William Ekengren
William EkengrenLedamot
Telefon: 073-670 40 50
E-post: william.ekengren@gmail.com
Martina Wessberg
Martina WessbergSuppleant
E-post: martinawe@hotmail.com
Anders Fritz
Anders FritzSuppleant
Sven Hellström
Sven HellströmSuppleant
Telefon: 0498-216 539
Björn Berglund
Björn BerglundSuppleant
Telefon: 070-566 34 20
E-post: elsieobjorn@gmail.com
Alvar Stenqvist
Alvar StenqvistRevisor
Telefon: 0498-560 93
Mobiltelefon: 070-545 60 93
Thomas Thomasson
Thomas Thomasson Revisor
Ann-Britt Lantz
Ann-Britt Lantz Revisorsuppleant
Nina Johansson
Nina JohanssonValberedning (Sammankallande)
Christer Wallin
Christer WallinValberedning
Nils Thalén
Nils ThalénValberedning

Kontaktformulär