Vår verksamhet på Gotland omfattar ett brett spektra av aktiviteter:

• På uppdrag av försvaret och länsstyrelsen utför vi person och godstransporter till Gotska Sandön och andra öar/områden runt Gotland.

• Vi har samarbetsavtal med Kustbevakningen

• Vi har FRG-avtal med Region Gotland

• Vi äger och driver Sjövärnsgården som en kursgård.

• Ungdoms- och vuxenutbildning i navigation, sjömanskap,
sjösäkerhet och ledarskap.

Alla medlemmar kan anmäla sig till våra lokala kurser och aktiviteter samt till de centrala kurserna som arrangeras av Sjövärnskårernas Riksförbund.

Styrelsen

Jens Werkander
Jens WerkanderOrdförande
Telefon: 070-561 60 36
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Mats Larsson
Mats LarssonVice ordförande
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Torbjörn Sköldefors
Torbjörn SköldeforsSekreterare
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Jane Lena Lundin
Jane Lena LundinKassör och Webmaster
Telefon: 070-396 18 27
E-post: kassor.gotland@sjovarnskaren.se
Jerry Jönsson
Jerry JönssonSjövärnsgården
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Lova Silverräv
Lova SilverrävUngdomsansvarig
E-post: unggotland@sjovarnskaren.se
Ulf Andersson
Ulf AnderssonLedamot
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Marcus Johnson
Marcus JohnsonLedamot
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
William Ekengren
William EkengrenLedamot
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Martina Wessberg
Martina WessbergSuppleant
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Anders Fritz
Anders FritzSuppleant
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Sven Hellström
Sven HellströmSuppleant
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Michael Nordin
Michael NordinSuppleant
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Alvar Stenqvist
Alvar StenqvistRevisor
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Thomas Thomasson
Thomas Thomasson Revisor
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Miriam Wallin
Miriam WallinRevisorsuppleant
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Nina Johansson
Nina JohanssonValberedning (Sammankallande)
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Christer Wallin
Christer WallinValberedning
E-post: gotland@sjovarnskaren.se
Nils Thalén
Nils ThalénValberedning
E-post: gotland@sjovarnskaren.se

Kontaktformulär