Med en marginell prishöjning så erbjuder vi fortfarande ett lågt pris för ett attraktivt boende. Välkommen att BOKA in din semester hos oss!