Härmed inbjuds medlemmarna i Gotlands Sjövärnskår till kårstämma!

Skriftliga motioner inför stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 18 februari.

Efter stämmoförhandlingarna bjuder kåren på förtäring.

Gunnar von Corswant visar film om sjöscouternas havskryssare Gathenhielm under segling Gotland runt år 1961.

 

Tid: Fredagen den 6 mars kl 17.30

Plats: Marinstugan, Scandic Visby

Anmälan senast 25 februari sker via e-post: wallin.christer@gmail.com med det går även med sms till 070-592 53 81.

 

Välkomna önskar Styrelsen för Gotlands Sjövärnskår

 

Foto på Gathenhielm ca 1960 av Anders Odén – Korrespondens med Lars och Anders Odén