År 2020 händer det mycket i Gotlands Sjövärnskår. Bland annat så fyller vi 80 år vilket vi så klart kommer att fira. Det är ni medlemmar, under ledning av Kenta Svensson, som gjort det möjligt att få en framgångsrik kår. Det tackar vi för med en jubileumsfest. Mer information kommer senare.

Under andra världskriget, närmare bestämt den 5 januari 1940, startade Gotlands Frivilliga Motorbåtsflottilj med säte i Slite. Flottiljens förste chef var Arendt de Jounge som fick åka runt och värva gotlänningarna. Besättningarna bestod huvudsakligen av fiskare och fartygen var laxkuttrar. Kårens uppgift var att ställa sina medlemmar och deras motorbåtar till krigsmaktens förfogande vid mobilisering och krig.

Den utbildning som besättningarna fått, visade sig inte räcka till och därför ersattes flottiljerna i Sverige av en militär kår – Sjövärnskåren. Den 1 november 1941 överfördes alla i Gotlands båtflottilj till SVF 13 och fick nu en mer gedigen utbildning. Då gotlänningarna nu löd under kustartilleriförsvarsstaben i Fårösund flyttades sätet dit. Kårens uppgift var nu att på frivillig grund rekrytera, utbilda samt ställa sjövärnsutbildad personal till krigsmaktens förfogande vid mobilisering och krigsberedskap.