HMS Halland genomförde ett kortare besök i Visby för att stödja Försvarsmaktens deltagande i den så kallade Almedalsveckan. Utöver allmän försvarsupplysning genomfördes även ett antal riktade besök ombord syftandes till att informera om marinens förutsättningar och utmaningar idag och i framtiden.

Sjövärnskårens SVK 13 Hoburg med sjövärnare ingående i 323 Båtplutonen hade kvällen den 3 juli uppgiften att assistera ubåten ut ur Visby hamn.

Båtplutonens personal bjöds ombord på Halland för att med ubåtens FC och däcktjänstledare diskutera/informera om tillvägagångsättet vid bogsering av ubåt. Dessutom bjöds vi på en trevlig rundvandring ombord inkluderande ubåtskaffe.

Fartygstrafiken in/ut ur hamnen var den kvällen mycket tät, inte bara Destination Gotlands båtar utan även kryssningsfartyg och Viking Line MS Cinderella, samt naturligtvis ett antal fritidsbåtar. De större fartygens propellrar/vattenjetaggregat rörde kraftigt om vattnet i hamnbassängen med kraftiga vattenströmningar som följd. Av dessa anledningar sköts ubåtens avgångstid upp drygt en timme.

Hoburg drog ut ubåten från kajen i inre hamnen och var därefter beredda att vid behov assistera vid trängre passager, dock klarade ubåtsbesättningen galant att ta sig ut hela vägen och mellan de yttre vågbrytarna tackade vi varandra och önskade trevlig seglats.

Efter uppdraget fortsatte Hoburg till hemmahamnen i Fårösund. Hoburgs besättning var överens om att det var ett nyttigt och kul uppdrag som vi gärna ställer upp på fler gånger om behov uppstår.

/Christer Wallin