Program för Gotlands Sjövärnskår gällande sommaren och hösten 2019 finns här nedan
SVKG Program 2019