Jovisst kan det vara trevligt med årsmöten. På kårstämman 8 mars kom ca 40 medlemmar och särskilt inbjudna och kvällen inleddes med mingel.

Nya ledamöter och suppleanter blev invalda och andra blev omvalda. De yngsta är 23 år och 24 år och de äldsta är 74 år och 76 år. Medelåldern är ca 50 år, vilket är en föryngring på 14 år mot föregående period. 3 st är kvinnor och resterande 10 är män.

När stämman var avhandlad var det dags för en del uppvaktningar, bland annat av födelse”barn” som fyllt 70 år. På bilden ser vi en stolt Olov Andersson, som blev hedersmedlem, flankerad av Roland Pettersson och Jane Lena Lundin som fick Sjövärnskårens Förtjänsttecken i guld respektive silver.

Kronstadt, Ryssland Fotograf: Magnus Rietz

Efter årsmötet höll Magnus Rietz ett föredrag om Östersjöns fyrar. Det är fantastiskt vilka vackra fyrar det finns! Placering, utseende, material och underhåll  är väldigt varierande både internationellt runt Östersjön och nationellt. Magnus är en skicklig fotograf som får den mest fallfärdiga fyr att se tilltalande ut.

Kvällen avslutades med smörrebröd i gott sällskap.