Totalförsvaret på Gotland ska vara klart i år och ska vara en modell för resten av Sverige. Övning i detta sker år 2020. Hur kan frivillig organisationerna på Gotland förstärka totalförsvaret? Det var den frågeställning som mötte representanterna från flertalet frivilliga försvarsorganisationer men även från svenska kyrkan en vacker dag i februari på Suderbys Herrgård.

Detta var det första mötet där vi lärde känna varandra och kastade fram idéer för att få fram en gemensam plattform där vi kan arbeta tillsammans. Hur kan vi tillsammans organisera oss för att utnyttja våra resurser på bästa sätt? Inom vilka områden gör vi samma saker och därmed kan göra det bättre genom att göra det tillsammans? Om vi inte gör samma saker – hur kan vi då komplettera varandra för att få ett smidigare arbetssätt? Vad gör ingen av oss som vi skulle kunna göra? Funderingarna var många och alla var engagerade.

Som frivillig försvarsorganisation är det lätt att veta vad vi i Gotlands Sjövärnskår ska göra i en kris – då vi har en båtpluton – organisationen är så gott som klar. Men kvällens utmaning för oss var: vad kan vi göra med alla våra civila medlemmar som inte kan bemanna våra båtar då de redan är upptagna av båtplutonen? Våra representanter på plats, Svensson och Lundin, hade flera goda idéer som de kommer arbeta vidare på under året tillsammans med Gotlands Sjövärnskår.

Dagen utmynnade i två arbetsgrupper. Den ena arbetar vidare med vår gemensamma målbild från dagen. Den andra gruppen jobbar med krisberedskapsveckan som i år inträffar vecka 19 och självklart med temat totalförsvar. Det ska bli spännande att se vad slutprodukten kommer att bli.