Detta härliga gäng som representerade Gotlands Sjövärnskår har all anledning att se glada ut.

Ca 200 intresserade besökare under Sjöfartens dag 9 februari var en bra utdelning. Intresseanmälningar strömmade in till flera av de lokala aktörerna som exempelvis Wisbygymnasiets Sjöfartsutbildning, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kustbevakningen på Gotland och självklart Gotlands Sjövärnskår.

Syftet med dagen var att uppmärksamma sjöfartens olika möjligheter till att jobba till sjöss och se till att det finns svensk arbetskraft ombord på fartyg framöver. Förutom själva mässan hade även Destination Gotland, Kustbevakningen, Sjöräddningen och Sjövärnskåren öppet skepp så att besökarna kunde se vilka olika typer av skepp som finns och med det flera olika yrkesmöjligheter.

Av intresseanmälningarna kan vi konstatera att besökarna var nöjda med dagen och aktörerna själva då – vad tycker de? De var rörande eniga: Mycket nöjda!