Kårstämma

Kårstämma 2020 i Göteborgs Sjövärnskår och som avser verksamheten 2019 [...]