Frivillig utbildning

Försvarsmakts styrd frivillig utbildning  såsom vuxen utbildning och hemortsutbildning är [...]