Vad är en Sjövärnskår utan båtar?

Nu satsar vi allt för att få våra båtar i [...]