Vi har i sommar genomfört 10 dagar alternativ sommarskola för ungdomar, s.k. Dagläger, allt i Göteborgs Sjövärnskårs regi. Plats Fiskebäck.

Ett tjugotal elever har fått miniutbildning inom sjövett, säkerhet, morse, excercis, knopslagning, segling, navigering m.m.

Vi avslutar med onsdagsseglingar september ut för de elever som varit med i sommar.

Vi planerar också för vuxenutbildningen, krisberedskap och hemvärn!