Kårstämman är nu genomförd

Ett trettiotal var samlade och de formella förhandlingarna genomfördes och därefter lyssnade vi på ett föredrag om SSRS.