Vi har just genomfört 1+4 dagar alternativ sommarskola för ungdomar, s.k. Dagläger, allt i Göteborgs Sjövärnskårs regi. Plats Fiskebäck.

Ett tjugotal elever har fått miniutbildning inom sjövett, säkerhet, morse, excercis, knopslagning, segling, navigering m.m.

Nu planerar vi för fortsättningen. Det kommer att bli något i V 31/32 och till hösten blir det förhoppningsvis ett antal helger med praktiska inslag.

Vi planerar också för vuxenutbildningen, krisberedskap och hemvärn! Mer information kommer!