Vi har nu fått besked från Försvarsmakten att all frivilligutbildning som anordnas på uppdrag av Försvarsmakten är inställd t.o.m. 30 augusti. Det innebär bl.a. att det inte blir någon sommarskola på Känsö i år. Vi kommer nu att planera hösten så att vi kan på helger, höstlov m.m. ta igen det vi förlorar, åtminstone till del.
Vi återkommer så snart vi kan med information.