Försvarsmakts styrd frivillig utbildning  såsom vuxen utbildning och hemortsutbildning är inställd tills vidare.