Efter vinteruppehåll börjar nu hemortsutbildningen för Sjövärnskåren i Göteborg.  Under våren kommer vi ha utbildning i VHF till sjöss (SRC-intyg), vårda våra båtar inför sommarens läger på Känsö och för föreningsaktiviteter samt när vädret tillåter ha båtpraktik i första hand på vår 70-båt men också på G-båt.

Datum för vårens hemortsutbildning i Göteborg är följande:
v.11                        14 – 15 mars
v.14                          4 –   5 april

v.23                          6 –   7 juni

v.24                        13 – 14 juni

Anmälan sker via länk som är utskickad till berörda.

Ev frågor mejla till goteborg@sjovarnskaren.se