Utbildningsinfo hösten 2019

Info är utskickat till alla våra medlemmar. Se SVK GBG utbildninginfo ht 2019

OBS! Ändrad lokal för informationsträffen den 19 september :

Vi kommer nu att vara i Flottans Mäns lokal, Örlogsvägen 6, ”Nya varvet”.

Eller läs Flaskposten: GBG SVK Flaskposten nr 26.2

Anmälningslänk onsdagar- båtvård och praktik Tryck här!

Anmälningslänk till informationskväll 19 september kl 1830  Tryck här!