Ny ordförande i Gävleborgs Sjövärnskår

I samband med kårstämman tisdagen den 25 februari lämnade Carl-Åke [...]