Frivilliginstruktör

Frivilliginstruktör2019-01-04T10:31:00+00:00

Sjövärnskåren behöver instruktörer för sitt eget behov men även för andra frivilligorganisationers och Försvarsmaktens behov. Inträdesbiljetten till instruktörsgemenskapen är genomgången militär grundutbildning (lägst GU-F). Efter det genomförs tre veckors utbildning mot instruktör. Efter genomgången utbildning har du möjlighet att verka som instruktör inom de frivilliga försvarsorganisationerna och inom Försvarsmakten.

Utbildningsgång för frivilliga instruktörer

Ursäkta röran!

Vi bygger fortfarande...

Lagom till rekryteringen inför våra sommarskolor lanserar vi en sprillans ny hemsida som både är snygg, snabb och smart.

Vi har en del kvar att göra, det saknas några länkar och vi jobbar fortfarande på att fixa buggar. Just nu jobbar vi på:

Kårhemsidor
Webshop
Integrering med vårt medlemssystem.

Vi vill gärna höra dina synpunkter och du får gärna skicka ett mail till web@sjovarnskaren.se