Sjövärnskåren behöver instruktörer för sitt eget behov men även för andra frivilligorganisationers och Försvarsmaktens behov. Inträdesbiljetten till instruktörsgemenskapen är genomgången militär grundutbildning (lägst GU-F). Efter det genomförs tre veckors utbildning mot instruktör. Efter genomgången utbildning har du möjlighet att verka som instruktör inom de frivilliga försvarsorganisationerna och inom Försvarsmakten.

Utbildningsgång för frivilliga instruktörer

Frivilliginstruktör utbildar i excercis.