Sjövärnskåren behöver instruktörer för sitt eget behov men även för andra frivilligorganisationers och Försvarsmaktens behov. Inträdesbiljetten till instruktörsgemenskapen är genomgången militär grundutbildning (lägst GU-F). Efter det genomförs tre veckors utbildning mot instruktör. Efter genomgången utbildning har du möjlighet att verka som instruktör inom de frivilliga försvarsorganisationerna och inom Försvarsmakten.

Utbildningsgång för frivilliga instruktörer