Sjövärnskåren är en avtalstecknande organisation, med uppdrag att tillsätta de befattningar som finns för sjögående personal i hemvärnet med marina uppgifter. Med Sjövärnskåren tecknar du ett frivilligavtal och kan inneha befattningar ombord på hemvärnets båtar eller t ex som stridsledare i staben.

Som medlem i Sjövärnskåren har du rätt att gå kurser hos alla frivilliga försvarsorganisationer, läs mer på frivilligutbildning.se