Sjövärnskåren är en avtalstecknande organisation, med uppdrag att tillsätta de befattningar som finns för sjögående personal i hemvärnet med marina uppgifter. Med Sjövärnskåren tecknar du ett frivilligavtal och kan inneha befattningar ombord på hemvärnets båtar eller t ex som stridsledare i staben.

Som medlem i Sjövärnskåren har du rätt att gå kurser hos alla frivilliga försvarsorganisationer, läs mer på frivilligutbildning.se

Är du över 18 år? Älskar du havet och vill göra en insats för Sveriges säkerhet? Då tycker vi verkligen att du ska läsa denna text och söka till hemvärnet med marina uppgifter!

Sjövärnskåren behöver instruktörer för sitt eget behov men även för andra frivilligorganisationers och Försvarsmaktens behov.

Under två spännande och annorlunda veckor får du bl.a. lära dig excercis, skytte, sjukvård och att bo i fält.

Frivilliga Resursgrupper utgörs av personer från olika frivilligorganisationer.

Utbildningsgång för hemvärnspersonal