Bli medlem!
Bli medlem!

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Det är många som har frågor till oss. Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får.

Måste jag betalat medlemsavgiften för att söka en kurs?2020-01-15T16:46:26+01:00

Nej, men du måste ha ansökt om medlemskap via hemsidan. Medlemsavgiften ska vara senast betald innan skolstart eller förfallodatum på fakturan.

I min medlemsansökan står det att min e-postadress redan är registrerad2020-01-15T16:44:33+01:00

Medlemsregistret godkänner endast att en e-postadress andvänds en gång. Det går inte ha samma adress till både elev och målsman/anhörig.

Medlemsansökan godkänner inte mitt personnummer2020-01-15T16:40:52+01:00

Du måste skriva ditt personnummer på rätt sätt (ÅÅÅÅMMDD-XXXX).

Jag får ingen mail från Sjövärnskåren2020-01-15T16:37:00+01:00

Dubbelkolla i ditt spamfilter/skräppost

Kan jag anmäla mig till två sommarskolor?2021-02-12T13:24:19+01:00

Ja, du kan söka tre skolor där du väljer ett förstahandsval, ett andrahandsval samt ett tredjehandsval.

När vet jag att jag är antagen?2019-11-25T20:04:27+01:00

Slutlig antagning till kurserna sker den 1 april och besked skickas till din registrerade e-postadress.

Var anmäler jag mig till skonertseglingen och internationellt utbyte?2021-02-12T13:31:32+01:00

I vanliga fall på vår hemsida via anmälningslänkar som blir tillgängliga mellan 17 februari till 17 mars.

Tyvärr utgår skonertsegling och internationellt utbyte 2021.

När kan jag söka ISCE (Internationellt utbyte)?2019-11-25T20:02:39+01:00

När du har genomfört grund- och fortsättningskursen sommarskolan med godkänt betyg kan du söka International Sea Cadet Exchange (ISCE).

Jag ska gå fortsättnings- eller praktikkursen i sommar. Kan jag byta skola?2019-11-25T20:00:46+01:00

Ja, om plats finns efter svarstiden. Maila sommar@sjovarnskaren.se om önskat byte.

Jag tänkte ansöka till fortsättnings- eller praktikkursen men får inte upp några valbara kurser i anmälningsformuläret.2019-11-25T19:59:45+01:00

Kontakta din kursledare för hemortsutbildningen och kontrollera att denne markerat din hemortsutbildning blivit godkänd i medlemsregistret.

Jag gick grundkursen för två år sen. Kan jag anmäla mig till fortsättningskursen?2019-11-25T19:57:49+01:00

Du måste anmäla ditt intresse att komma tillbaka genom att maila till sommar@sjovarnskaren.se. Du kommer att få ett erbjudande om att gå fortsättningskursen om plats finns.

Jag gick grundkursen förra året. Hur anmäler jag mig till fortsättningskursen?2019-11-25T19:56:32+01:00

Du kommer få ett erbjudande till din e-postadress den 17 februari att gå fortsättningskursen på den skola du gick grundkursen.

Kan sökande och målsman ange samma mailadress?2019-11-25T19:53:50+01:00

Nej.

Det går inte registrera min/målsmans mailadress.2019-11-25T19:51:00+01:00

Det beror oftast på att mailadressen redan finns registrerad i medlemsregistret. En mailadress kan bara finnas registrerad en gång.

Jag tänkte ansöka till grundkursen men får inte upp några valbara kurser i anmälningsformuläret. Vad gör jag för fel?2019-11-25T19:48:46+01:00

Antagligen har du inte ansökt om att bli medlem hos en lokal kår. Om du gjort detta, vänligen kontakta sommar@sjovarnskaren.se

Hur ansöker jag till grundkursen?2019-11-25T19:44:23+01:00

På hemsidan kommer det finnas anmälningslänk (som endast fungerar om du redan ansökt om medlemskap). Kursansökan skickas till din e-postadress.

Hur gammal måste jag vara för att söka grundkursen?2019-11-25T19:43:06+01:00

Du  kan söka grundkursen det året du fyller 15 år.

Var anmäler jag mig till sommarskolan?2019-11-25T19:41:44+01:00

På vår hemsida via anmälningslänkar som blir tillgängliga mellan 17 februari och 17 mars.

Vilken kår ska jag bli medlem i?2019-11-25T19:40:50+01:00

Du kan bli medlem i vilken kår du vill men bör välja den kår som ligger närmast där du bor. Det gör det lättare för dig att delta i hemortsutbildning, frivilliga resursgrupper med mera.

Varför får jag ingen inbetalningsavi för mitt medlemskap?2019-11-25T19:37:40+01:00

De flesta kårer mailar ut betalningsavin till den e-post du angav i ansökan. Kolla så den inte fastnat i ditt spam-filter. Du kan annars kontakta din lokala kår genom ”kårnamn@sjovarnskaren.se”

Hur betalar jag min medlemsavgift?2019-11-25T19:34:34+01:00

Din kår som du ansökte till skickar ut en avi för betalning (oftast till din e-post). Det är de lokala kårerna som administrerar sina medlemmar

Hur mycket kostar sommarskolan?2019-11-25T19:22:01+01:00

Du betalar ingen kursavgift och vi står även för mat, boende och resa (enligt senare anvisning). Du betalar bara din medlemsavgift och avgifter för nautiska behörigheter (förarbevis, kustskepparexamen, SRC-utbildning m.m.)

Hur mycket kostar det gå med i Sjövärnskåren?2019-11-25T19:18:59+01:00

Medlemsavgiften bestäms av dom lokala kårerna och kostar mellan 100 och 250 kronor.

Vem kan söka till sommarskolan?2021-02-03T07:53:33+01:00

Du kan söka om du är medlem i en lokal sjövärnskår (gå med här) och är mellan 15 och 18 år. Vi rekommenderar att du är 15-16 år när du söker grundkursen.

Får jag genomföra utbildningen om jag finns med i belastningsregistret?2019-09-28T17:32:14+02:00

Det är Försvarsmakten som avgör från fall till fall.

Kontakta gärna Försvarsmakten via Försvarsmaktens rekryteringslinje som besvarar alla frågor som gäller rekrytering, telefon 08-514 390 09, e-post rekrytering@mil.se.

Du kan också ställa din fråga till Försvarsmakten via Facebook.

Får jag genomföra utbildningen om jag har en diagnos?2019-09-28T17:29:26+02:00

Det är Försvarsmakten som gör den medicinska bedömningen om vilka sjukdomar eller diagnoser som eventuellt skulle kunna vara ett hinder för en befattning i hemvärnet. Kontakta gärna Försvarsmakten via Försvarsmaktens rekryteringslinje som besvarar alla frågor som gäller rekrytering, telefon 08-514 390 09, e-post rekrytering@mil.se.

Du kan också ställa din fråga till Försvarsmakten via Facebook.

Hur gammal måste jag vara för att gå med i hemvärnet?2020-11-17T19:46:29+01:00

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år.  Du kan vara med i hemvärnet till och med du blir 70 år. I normalfall får du gå med fram till dess att du är 57 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Måste jag gå en grundläggande utbildning för frivilliga (GU-F) om jag ex. gjort värnplikten 1998?2019-09-28T17:23:08+02:00

Det går inte att ge ett generellt svar. Försvarsmakten gör en bedömning från fall till fall. Viktiga faktorer är vilken grundutbildning du gjort, när, med vilket resultat och inte minst hur du själv bedömer din egen förmåga.

Är jag försäkrad under utbildningen?2019-09-28T17:21:10+02:00

Du omfattas av statligt personskadeskydd, ersättning vid ideell skada samt tjänstelivgruppförsäkring. Som medlem i en frivillig försvarsorganisation är du också försäkrad. Därför är det viktigt att du har betalat medlemsavgiften.

Hur fungerar det med resor, mat och betalning under utbildningen?2019-09-28T17:19:44+02:00

Under utbildningen har du rätt till flera förmåner.

  • Du får mat, boende och i vissa fall även kläder när du går kurs eller är med på övning.
  • Du har rätt till fria resor till och från kursen eller övningen.
  • Du har även rätt till sjukvård från att en resa till övning eller utbildning påbörjas till att den avslutas.

Om du deltar i en utbildning som är längre än två dagar och som syftar till att du ska utbilda dig mot din kommande tänkta befattning inom hemvärnet får du dagpenning. Dagpenningen beräknas med utgångspunkt från så kallad sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Dagpenningen motsvarar 90% av SGI delat med 365 dagar. Ersättningen bestäms av Försäkringskassan och för närvarande är den på maximalt 917 kr/dag och minimalt 130 kr/dag. Vid kortare utbildningar utbetalas en lägre ersättning s.k. ”dagersättning.”

Kan jag få ledigt från mitt arbete för att utbilda mig?2019-09-28T17:16:49+02:00

Det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen men däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. När du är färdigutbildad skriver du ett avtal med hemvärnet och då har du rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om cirka 4-13 dagar per år, beroende på befattning och förbandstillhörighet.

Blir jag anställd av hemvärnet?2020-11-17T19:47:29+01:00

Nej. Att vara hemvärnssoldat är inget heltidsarbete. När du är färdig med din utbildning skriver du ett avtal (så kallat ”frivilligavtal”) med en hemvärnsbataljon. Du utbildar dig (och tjänstgör) vid sidan av ditt ordinarie arbete eller studier. För att få påbörja din utbildning mot en befattning inom hemvärnet. Enligt ditt avtal ska du tjänstgöra mellan 4 och 13 dygn per år, beroende på vilken befattning du har. Om du kommer att tillhöra en fristående båtpluton övar du en gång per år och om du kommer att tillhöra ett av de tre båtkompanierna som finns inom hemvärnet (Berga, Karlskrona och Göteborg) övar du två gånger per år. Du ska även vara beredd att hjälpa till och stödja samhället vid svåra påfrestningar, så kallade skarpa insatser. Vid dessa tillfällen utgår ersättning.

Hur blir jag medlem?2021-02-03T07:56:26+01:00

Det är lätt att bli medlem i någon av våra 18 lokala kårer runt om i Sverige. Ansökan är helt digital och du gör den här på hemsidan. Klicka här för att ansöka om medlemskap.

Fyll i formuläret och skicka in. Din lokala kår kommer därefter att kontakta dig med information om hur du betalar din medlemsavgift.

 

Var finns Sjövärnskåren?2019-01-21T21:13:12+01:00

Sjövärnskåren finns i hela Sverige – från Öresund i söder till Luleå i norr. Vi består av inte mindre än 18 lokala kårer som är organiserade under Sjövärnskårernas riksförbund med sitt säte i Stockholm.

Vad är Sjövärnskåren?2019-01-21T21:13:38+01:00

Sjövärnskåren är en frivillig försvarsorganisation inom det marina området som utbildar och erbjuder kompetens till Försvarsmakten och det marina hemvärnet. Vi bedriver också en omfattande ungdomsverksamhet.

FAQ