Sommarskolan Kungsholmen

Laddar Evenemang

Kungsholms fort är en militär befästning i Blekinge skärgård som idag tillhör Försvarsmakten. Mellan år 1902 och år 2000 användes fortet som utbildningsplats åt delar av Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2). Sedan 2010 sker ingen stadigvarande soldatutbildning vid Kungsholms fort. Dock finns personal från såväl Försvarsmakten som dess stödmyndigheter kontinuerligt stationerade på fortet. Stora delar av fortets lokaler nyttjas inte, men kan iståndsättas med kort varsel. Vidare fyller fortet en funktion som stödjepunkt för Marinens övningsområde inom Blekinge skärgård.

Ursäkta röran!

Vi bygger fortfarande...

Lagom till rekryteringen inför våra sommarskolor lanserar vi en sprillans ny hemsida som både är snygg, snabb och smart.

Vi har en del kvar att göra, det saknas några länkar och vi jobbar fortfarande på att fixa buggar. Just nu jobbar vi på:

Kårhemsidor
Webshop
Integrering med vårt medlemssystem.

Vi vill gärna höra dina synpunkter och du får gärna skicka ett mail till web@sjovarnskaren.se