Laddar Evenemang

Kungsholms fort är en militär befästning i Blekinge skärgård som idag tillhör Försvarsmakten. Mellan år 1902 och år 2000 användes fortet som utbildningsplats åt delar av Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2). Sedan 2010 sker ingen stadigvarande soldatutbildning vid Kungsholms fort. Dock finns personal från såväl Försvarsmakten som dess stödmyndigheter kontinuerligt stationerade på fortet. Stora delar av fortets lokaler nyttjas inte, men kan iståndsättas med kort varsel. Vidare fyller fortet en funktion som stödjepunkt för Marinens övningsområde inom Blekinge skärgård.