Vi genomför fortlöpande marint inriktad utbildning för såväl ungdomar som vuxna.

Exempel på kurser för våra medlemmar är förarintyg, kustskepparintyg, fartygsbefäl klass VIII, maskinbefäl klass VIII, kurser i sjösäkerhet, båtunderhåll, segling mm.

Vill du veta mer om hur Du kan utbilda dig inom sjövärnskåren är Du varmt välkommen att kontakta oss på blekinge@sjovarnskaren.se