Här kan du ladda hem våra bestämmelser.

Namn
Instruktion för Sjövärnskårens hemsida
Bestämmelser 24 mars, 2019 Ladda ner
Storlekar
Bestämmelser 6 mars, 2019 Ladda ner
Sjövärnskårens kurskatalog 2019
Bestämmelser 26 februari, 2019 Ladda ner
SVK lilla blå
Bestämmelser 5 februari, 2019 Ladda ner
Utbildningsbestämmelser för Sjövärnskårens ungdomsverksamhet (UBSU 2013)
Bestämmelser 27 januari, 2019 Ladda ner
Sjövärnskårens grafiska manual (oktober 2018)
Bestämmelser 5 februari, 2019 Ladda ner
Riktlinjer ang. ekonomi, reseräkningar, arvoden och redovisningar 2016
Bestämmelser 8 januari, 2019 Ladda ner
Ersättning och förmåner 2018 (instruktörer)
Bestämmelser 8 januari, 2019 Ladda ner
Förmåner och resebestämmelser för kursdeltagare 2018
Bestämmelser 8 januari, 2019 Ladda ner
Reglemente för utmärkelser inom Sjövärnskåren
Bestämmelser 8 januari, 2019 Ladda ner