Här kan du ladda hem våra styrande dokument.

Namn
Örlogsboken 2003
Litteratur, Styrande dokument 9 september, 2019 Ladda ner
Instruktion för Sjövärnskårens hemsida
Instruktioner, Styrande dokument 9 september, 2019 Ladda ner
Storlekar
Styrande dokument 6 mars, 2019 Ladda ner
SVK lilla blå
Styrande dokument 5 februari, 2019 Ladda ner
Utbildningsbestämmelser för Sjövärnskårens ungdomsverksamhet (UBSU 2013)
Styrande dokument 27 januari, 2019 Ladda ner
Sjövärnskårens grafiska manual (oktober 2018)
Instruktioner, Styrande dokument 9 september, 2019 Ladda ner
Riktlinjer ang. ekonomi, reseräkningar, arvoden och redovisningar 2016
Styrande dokument 8 januari, 2019 Ladda ner
Ersättning och förmåner 2018 (instruktörer)