Datum:
Tid:
Plats: Gotland
Lägg till i Kalender: ,
Det är en kurs för dig som ska tjänstgöra som tekniker och handha fartygens förebyggande och avhjälpande underhåll i båtkompani eller båtpluton.
Kursen kommer att innehålla teoretiska och praktiska systemgenomgångar ombord.
Kursplats: Gotland
Kursnummer: 7560:1
Kursarrangör: Sjövärnskåren
Sista anmälan: 2022-07-06
Målgrupp:
  • Rutinerad maskinman med militär maskinteknisk behörighet, lägst M8
  • Utbildning/erfarenhet inom fordons-, maskin-, elteknik eller liknande
Behörighetskrav:
  • Läkarintyg för sjöfolk
  • Militär grundutbildning, lägst GU-F
  • M8
  • Elförfattningskunskap
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se