Datum:
Tid:
Plats: Stockholm
Lägg till i Kalender: ,
Befattningsutbildning till befattning i stab som stabsbefäl/sjötransportledare.
Kursplats: Stockholm
Kursnummer: 7540
Kursarrangör: Sjövärnskåren
Sista anmälan:
Målgrupp:
Behörighetskrav:
  • Utbildning/Erfarenhet som stabsmedlem i hemvärnsbataljons-stab
  • Militär nautisk behörighet N8
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se