Datum:
Tid:
Plats: Distans
Lägg till i Kalender: ,
SRC är ett intyg som visar att du har tillräckliga kunskaper och färdighet inom radiokommunikation inom maritima mobila tjänsten, praktisk färdighet i handhavande av radioutrustning samt rutiner och praktiskt handhavande för radiotelefoni.
Kursen genomförs som distansutbildning genom Folkuniversitetet
Kursplats: Distans
Kursnummer: 7552:1
Kursarrangör: Folkuniversitetet
Sista anmälan:
Målgrupp:
  • Personer som läser mot befattningsutbildningen besättningsman.
  • Personer som läser mot besättning i krisberedskap för lokal kår.
Behörighetskrav:
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se