Datum:
Lägg till i Kalender: ,

 

Kursplats: Karlskrona
Kursnummer: 7518 (SJÖGK2021017)
Kursarrangör: Försvarsmakten (Sjöstridsskolan)
Sista anmälan:
Målgrupp:
Behörighetskrav:
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se