Datum:
Tid:
Plats: Berga, Haninge Garnison
Lägg till i Kalender: ,
En obligatorisk utbildning för de som har befattning som båtchef/navigatör/maskinman på 600-båt. Kursen är teoretisk och innehåller bl.a. övningar i att beräkna fartygets stabilitet och förväntade uppträdande vid olika typer av lastningar i växlande väderlek och våghöjder. 
Kursplats: Sjöstridsskolan, Karlskrona
Kursnummer: 7516
Kursarrangör: Försvarsmakten
Sista anmälan: kontakta utbildning@sjovarnskaren.se
Målgrupp:
  • Personer som har befattning som båtchef/navigatör/maskinman på 600-båt
Behörighetskrav:
  • Militär nautisk behörighet N8 alternativt M8
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se