Datum:
Tid:
Plats: Karlskrona
Lägg till i Kalender: ,
En obligatorisk utbildning för de som har befattning som båtchef/navigatör/maskinman på 600-båt.Kursen är teoretisk och innehåller bl.a. träning i att beräkna fartygets stabilitet och förväntade uppträdande vid olika lastfall i olika miljöer. 
Kursplats: Karlskrona
Kursnummer: 7516
Kursarrangör: Försvarsmakten
Sista anmälan: 2022-09-12
Målgrupp:
  • Personer som har befattning som båtchef/navigatör/maskinman på 600-båt
Behörighetskrav:
  • Militär nautisk behörighet N8 alternativt M8
Övrig information: Eventuell efteranmälan, kontakta utbildning@sjovarnskaren.se